Frank Hornshøj Mouritsen © 2011 • Privat hjemmeside • 

 

 

 

Fødselsdage i nærmeste familie set fra årets begyndelse:

 

Ole Mouritsen Dyrhøj - 14. februar

 

Jette Dyrhøj - 20. februar

 

Lise Ingerslev Mouritsen - 19. april

 

Mads Mouritsen Dyrhøj - 22. juni

 

Tim Hornshøj Mouritsen - 11. oktober

 

Emil Mouritsen Dyrhøj - 26. oktober

 

Frank Hornshøj Mouritsen - 15. november

 

 

 

Næste fødselar er:

 

Ole Mouritsen Dyrhøj